7 kwietnia 2024 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Borowa IX kadencji.
Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Borowej Łukasz Mazur wręczył zaświadczenia Wójtowi Gminy Borowa oraz wszystkim radnym.
Obrady sesji poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - Stanisław Łach.
Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zaprezentowano kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy i po dyskusji oraz sesji pytań do kandydatów, przeprowadzono głosowanie.
Większością (8 głosów za) na Przewodniczącego Rady Gminy radni wybrali Roberta Wrzoska. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali Barbara Magdziak i Adrian Mazurek.

W drodze głosowania wyłoniono również przewodniczących komisji stałych działających przy Radzie Gminy:

 • Patryk Stachura – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marta Lewicka – Przewodnicząca Komisji Samorządu, Gospodarki Finansowej, Mienia Komunalnego, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 • Joanna Peret – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
 • Damian Spyra – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Mirosław Zych – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Poniżej prezentujemy pełny skład Rady Gminy Borowa IX kadencji:

 • Piotr Drożdżowski
 • Mirosław Gnida
 • Marta Lewicka
 • Stanisław Łach
 • Barbara Magdziak
 • Adrian Mazurek
 • Michał Opałacz
 • Joanna Peret
 • Waldemar Polit
 • Tadeusz Półgrabi
 • Damian Spyra
 • Patryk Stachura
 • Urszula Stypa
 • Robert Wrzosek
 • Mirosław Zych