Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 oraz 8 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00  w sali nr 11 Urzędu Gminy  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
  2. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Borowa wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Borowa za 2020 rok oraz wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Borowa.
                                                                                      

Przewodniczący Komisji
Władysław Kliś