Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2020 roku  (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.174.2020 z dnia 01 lipca 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
  6. Zakończenie sesji.

 

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.