Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Borowej. W mszy wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, delegacja samorządowa partnerskiej gminy Kolačkov (Słowacja), której przewodniczył Starosta Gminy Kolačkov Pavol Zamiška, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy naszej gminy. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Bombardowania Borowej, gdzie został odśpiewany hymn państwowy, a poszczególne delegacje złożyły wieńce.

W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski szczególnie podkreślił znaczenie Konstytucji 3 Maja jako nowatorskiego ponadczasowego aktu prawnego dającego podwaliny pod budowę nowoczesnego państwa, a także przypominał rolę jaką odgrywała przez kolejne lata w podtrzymywaniu polskich dążeń do odzyskania niepodległości i utworzenia sprawiedliwego państwa.