Informujemy, że gmina Padew Narodowa ogłosiła przetarg na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu "Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice".

Otwarcie ofert przewidziane jest na dzień 15.10.2018 r. o godz. 9:15.

Ze szczegółową dokumentacją przetargu można zapoznać się pod poniższym linkiem:
Dokumentacja przetargowa.

Wszystkich uczestników projektu „Eko – energia w gminach Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice” zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu, które odbędzie się w dniu 9 lutego (piątek) o godz. 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej. W spotkaniu uczestniczył będzie specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii, który postara się odpowiedzieć na wszelkie pojawiające się do tej pory pytania dotyczące planowanego montażu instalacji.    
Na spotkanie zapraszamy również osoby, które składały wnioski na listę rezerwową. Na chwilę obecną wszystkie te osoby zostały zakwalifikowane do programu. W najbliższych dniach zostanie u nich przeprowadzona weryfikacja techniczna pod kątem możliwości montażu wybranych instalacji. Wysłane będą również umowy z zakreśloną datą wpłaty wkładu własnego. W związku z tym prosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków pieniężnych na pokrycie wymaganych wkładów.