Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2023 roku (środa) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
  5. Przedstawienie planów inwestycyjnych przez inwestora będącego właścicielem obiektu byłej szkoły w Łysakówku.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.