Informacja o wywieszeniu wykazu przeznaczonej do oddania w użyczenie części lokalu nr 1, budynku usytuowanego na działce nr 512 położonej w Borowej, adres 39-305 Borowa 307, stanowiącego własność Gminy Borowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Borowej.