Od 9 stycznia 2023 r. Gmina Borowa rozpoczęła II turę sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego (węgla) dla osób, które we wniosku zadeklarowały zakup w 2023 roku.

Zarówno cena jak i zasady sprzedaży nie uległy zmianie w porównaniu do obowiązujących w poprzednim roku.

Zasady obowiązujące w 2022 r.

Biuletyn InformacyjnyZ przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny Biuletyn Informacyjny Gminy Borowa w wersji elektronicznej.Na jego stronach znajdziecie Państwo informację o podjętych i zrealizowanych zadaniach z zakresu inwestycji, kultury, sportu, zdrowia, oświaty oraz pomocy społecznej.

W najnowszym numerze podsumowano przede wszystkim zakończone oraz trwające inwestycje i remonty.Na łamach publikacji przedstawiamy również informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Nie zapomnieliśmy także o funkcjonowaniu oświaty i o sukcesach naszych uczniów.

Biuletyn InformacyjnyInformujemy, że został wydany kolejny Biuletyn Informacyjny Gminy Borowa. Na jego stronach znajdą Państwo informacje o podejmowanych działaniach i zrealizowanych  inwestycjach.

W najnowszym numerze podsumowano przede wszystkim zakończone oraz trwające inwestycje i remonty. Na łamach publikacji przedstawiamy również inne informacje np. związane z wydarzeniami kulturalnymi.

Obecnie trwa dystrybucja biuletynu do mieszkańców. Wersję elektroniczną można pobrać poniżej.

Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła upływa z dniem 30.11.2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.