"Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach..." A. Dumas

 

Z nieopisanym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Tarnowskiego - wieloletniego Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, naszego Przyjaciela i Partnera.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach oraz słowa otuchy dla rodziny, bliskich i współpracowników z powodu odejścia tak wspaniałego człowieka.

Od 8 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa można składać wnioski o dowody osobiste z tzw. drugą cechą biometryczną.
Przypomnijmy, że od marca 2019 r. wydawane są dowody, które w warstwie elektronicznej zapisaną mają jedną cechę biometryczną – wizerunek twarzy. Dotychczasowe funkcjonalności  dowodu osobistego z warstwą elektroniczną  (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r. pozostają bez zmian. W warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych (tzw. e-dowodów 2.0) zapisywane będą dodatkowo dwa odciski linii papilarnych. Odciski te będą przetwarzane w systemie informatycznym tylko do momentu odbioru dowodu osobistego (ale nie dłużej niż 90 dni od daty wydania dokumentu). Po tym czasie zostaną usunięte z systemu i będą znajdować się tylko w dowodzie. Nowe dowody osobiste będą cechowały się również zmianami w warstwie graficznej - dodany zostanie wzór podpisu posiadacza dokumentu oraz oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej.
Ważne: Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców i złożenie wzoru podpisu ) oraz odbiór dokumentu  (potwierdzenie tożsamości) wymaga osobistej wizyty w urzędzie.
Zmianie ulegną terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą:
* 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców
* 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia
* 10 lat dla pozostałych osób.
Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie możliwe tylko w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia – dowód ten nie będzie zawierał odcisków palców i wzoru podpisu.
Nowością, od dnia 8 listopada 2021 roku będzie mobilna stacja urzędnika. To rozwiązanie dla osób, które z poważnych powodów (zdrowotnych lub niepełnosprawności)  nie mogą osobiście zgłosić  się w urzędzie w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Złożenie wniosku będzie możliwe w miejscu zamieszkania.

W czwartek, 18 listopada, na terenie Gminy Borowa przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.
W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane sygnały:

  • o godz. 11:00 – akustyczny sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu
  • o godz. 11:15 – akustyczny sygnał alarmowy – odwołanie alarmu

Trening ten jest elementem ogólnopolskiego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS).