Drukuj

W czwartek, 18 listopada, na terenie Gminy Borowa przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.
W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane sygnały:

Trening ten jest elementem ogólnopolskiego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS).