W czwartek, 18 listopada, na terenie Gminy Borowa przeprowadzona zostanie głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.
W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane sygnały:

  • o godz. 11:00 – akustyczny sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu
  • o godz. 11:15 – akustyczny sygnał alarmowy – odwołanie alarmu

Trening ten jest elementem ogólnopolskiego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS).