W dniu 07.05.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Borowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra". Szacowany koszt realizacji wynosi 300 000 zł z czego wkład Gminy to 60 000 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane 654 m drogi.