Na terenie sołectwa Surowa, w najbliższej okolicy budynku OSP w dniu 13.02.2021 r. odbędą się ćwiczenia wojskowe 33 Batalionu Lekkiej Piechoty, związane ze sprawdzeniem gotowości bojowej jednostki.

Informujemy, że w trakcie wykonywania swoich zadań przemieszczania się wojsk mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym oraz mogą być używane materiały pirotechniczne, włączając w to ślepą amunicję.