Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa


Gmina Borowa jako jedna z niewielu gmin woj. podkarpackiego nie posiada w pełni rozwiniętej sieci gazowej. Wynika to po części z jej położenia geograficznego a po części z niewystarczającego jak do tej pory zapotrzebowania społecznego na gaz jako źródła energii. Widzieliśmy jako samorząd wcześniej ten problem jednak ze względu na niskie zainteresowanie zarówno mieszkańców jak i zakładów pracy naszej Gminy tym źródłem energii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie decydowało się na wykonanie instalacji na terenie gminy.
Teraz może to się zmienić. Oto kilka powodów:

  • zmiany w krajowych przepisach zakazujące używania pieców CO do ogrzewania domów innych niż w tzw. 5-tej klasie efektywności ekologicznej a co za tym idzie spalających bardziej czyste paliwo w większym zakresie temperatur ale tym samym odpowiednio droższe,
  • ceny gazu w przeliczeniu na jeden kilowat mocy porównywalne z innymi paliwami,
  • rozwój budownictwa indywidualnego w naszej gminie (w 2017 r. wydano 15 warunków zabudowy na całkowicie nowe domy – w tym roku 5),
  • rozwój technologii izolacji termicznych budynków wpływających na oszczędności ciepła,
  • komfort i wygoda stosowania gazu jako źródła ciepła i energii bez konieczności magazynowania i przygotowania paliwa we własnych gospodarstwach,
  • ochrona środowiska naturalnego a zwłaszcza powietrza.

Podjęliśmy rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie, która w dalszym ciągu uzależnia wykonanie instalacji gazowej od zapotrzebowania Gminy na gaz. Aby określić to zapotrzebowanie zobowiązaliśmy się do wykonania sondażu poprzez rozesłanie do Państwa domów ankiet na ten temat a Państwa poprosimy o ich wypełnienie.

Wypełnione przez Państwa ankiety odbierzemy a następnie zostaną one poddane analizie. Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z brakiem zainteresowania Państwa tym zagadnieniem.

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór ankiety, aby mogli Państwo przygotować odpowiednie dane. W przypadku odbiorców indywidualnych oraz małych firm prosimy o wypełnienie części „A”. Część „B” ankiety będzie wypełniona przez duże firmy o szacunkowym zapotrzebowaniu na moc w granicach 100 kWh lub więcej. Te zakłady pracy odwiedzą pracownicy PSG sp. z o. o., którzy osobiście przedstawią swoją ofertę.

Treść ankiety może nieznacznie ulec zmianie ze względu na wchodzące niebawem w życie przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

W związku z powyższym proszę wstrzymać się z wypełnianiem i wysyłaniem ankiet do czasu ustalenia jej ostatecznej wersji.

Ze wstępnych ustaleń z PSG sp. z o. o. wynika, ze koszt budowy sieci gazowniczej pokrywa spółka gazownictwa natomiast po stronie odbiorcy gazu leżą koszty wykonania przyłącza.

O postępie dalszych prac w tym zakresie będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej www.borowa.plWójt Gminy Borowa
Władysław Błażejowski