Informacja Wójta Gminy Borowa

Spotykając się z Państwem podczas codziennej pracy na terenie naszej Gminy oraz w rozmowach na różnego rodzaju spotkaniach zauważam, że istnieje potrzeba objęcia troską osób starszych, których samodzielność jest nieco ograniczona ze względu na wiek i stan zdrowia. Najbliżsi, którzy opiekują się tymi osobami nie zawsze mogą sobie poradzić z zagospodarowaniem czasu swoim podopiecznym czy zapewnieniem właściwej opieki medycznej w najwłaściwszym dla nich czasie.

Jest możliwość aby temu zaradzić. Wszystkim osobom starszym po ukończeniu 60-tego roku życia o ograniczonej samodzielności poświadczonej przez lekarza rodzinnego, ich opiekunom i najbliższym mogę zaproponować w ramach projektów unijnych kilka form pomocy w  zakresie poprawy poziomu opieki medycznej, zagospodarowania czasu wolnego połączonego z pobytem dziennym wraz z posiłkami w specjalnie utworzonej na terenie Gminy placówce.

Pierwszym działaniem będzie utworzenie Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla około 25 uczestników projektu. Realizacja tego przedsięwzięcia składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy to dostosowanie budynku na DDP. Modernizacja i remont uzależnione będą od stanu budynku, ale finalnie powstanie w pełni dostosowany do osób starszych w tym z niepełnosprawnościami budynek, wyremontowany i w pełni wyposażony w meble oraz wyposażenie z jadalnią, salą do warsztatów, łazienkami, kuchnią, szatnią, salą do rehabilitacji ze sprzętem rehabilitacyjnym  a także z salą komputerową z komputerami. Meble i  wyposażenie będą dostosowane do potrzeb osób starszych.
Drugi etap to udział uczestników w zajęciach w  DDP. Zajęcia, warsztaty i pobyt odbywać  się będą w dni robocze przez 8 godzin dziennie przy udziale fachowej, profesjonalnej kadry z doświadczeniem, która będzie się zajmować pacjentami, pomagać w codziennych czynnościach, rehabilitować czy uczestniczyć w innych zajęciach, które pomagają w zachowaniu aktywności i  sprawności umysłowej i fizycznej przez długie lata.
Oprócz tego pacjenci będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach. Uczestnikom w  DDP zapewniona zostanie możliwość dowozu i odwiezienia, w tym samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

Drugie działanie to objęcie usługami opiekuńczymi około 25 uczestników projektu w ich domach, średnio 2  godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu. Zakres usług to pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego tj. w sprzątaniu, praniu, gotowaniu, zakupach, dojazdach do lekarza, urzędu itp.

Trzecie działanie to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla około 20 uczestników projektu świadczone w  miejscu zamieszkania uczestnika przez wykwalifikowanych opiekunów wspieranych przez rehabilitantów. Zakres wsparcia to pielęgnacja zalecona przez lekarza, czynności pielęgnacyjne, rehabilitacja i fizjoterapia.

Wyżej wymienione usługi świadczone będą przez wykwalifikowaną kadrę, a uzupełnieniem usług będzie teleopieka dla każdego uczestnika korzystającego z  usług. Pacjenci dostaną tzw. „opaski życia” monitorujące ich stan zdrowia i czynności życiowe oraz czujniki dymu i czadu, alarmujące odpowiednie służby za pomocą aplikacji mobilnej o ewentualnych nieprawidłowościach.

Realizacja działań związanych z projektem uzależniona będzie od zainteresowania mieszkańców naszej gminy taką formą pomocy. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb w środowisku. Następnie przeprowadzona zostanie rekrutacja do projektu, zgodna z jego założeniami. Uczestnicy projektu, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (obecnie jest to 751 zł, a dla osób samotnie gospodarujących - 951 zł) nie poniosą odpłatności za udział w projekcie.
Osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wnoszą opłatę w wysokości jedynie 10 zł miesięcznie.

Realizacja projektu planowana jest na czerwiec 2018 r. przy współudziale Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Zachęcam bardzo wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy seniorów do wzięcia udziału w projekcie. Liczę, że ta forma pomocy i  relaksu pomoże osobom starszym spojrzeć w  przyszłość ze świeżym zapałem i poprawić ich stan zdrowia.

Dla zainteresowanych zostanie wkrótce uruchomiona linia telefoniczna, gdzie można będzie uzyskać indywidualnie niezbędne informacje.