Zgodnie z zarządzeniem nr 51/2024 Wójta Gminy Borowa z dnia 14 czerwca 2024 r.  został wyznaczony termin wyborów sołtysów i rad sołeckich na dzień 30 czerwca 2024 r.

 

Do pobrania zarządzenie nr 51/2024 Wójta Gminy Borowa z dnia 14 czerwca 2024 r.