W dniu 19 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Padew Narodowa, w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” została podpisana z wykonawcą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. umowa na realizację zadania I na: dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice.
 
W pierwszej kolejności na terenie gminy Borowa montowane będą instalacje kolektorów słonecznych. O szczegółach dotyczących montażu instalacji w poszczególnych lokalizacjach będą Państwo informowani telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pierwsze realizacje rozpoczną się już na początku marca.

W dniu 8 lutego 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Padew Narodowa została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczył zadania I: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na stronie BIP Gminy Padew Narodowa.

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice, która jest realizowana w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.
Zadanie I - część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
Zadanie II - część 2 zamówienia -  „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
Zadanie III - część 3 zamówienia – „Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Otwarcie ofert odbyło się 23.11.2018 r.
Na zadanie I wpłynęła 1 oferta
Na zadanie II wpłynęło 5 ofert
Na zadanie III wpłynęło 5 ofert

DOTYCZY UCZESTNIKÓW Z LISTY REZERWOWEJ.

W najbliższych dniach otrzymają Państwo umowę w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych/pompy ciepła/kotła na biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy Borowa. Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy. W przypadku jej akceptacji oraz chęci uczestnictwa w projekcie, prosimy o podpisanie 3 egzemplarzy a ponadto parafowanie każdej strony umowy.
Podpisane umowy (wszystkie 3 egzemplarze) należy dostarczyć do pokoju nr 20 Urzędu Gminy Borowa osobiście (w godzinach pracy tj. poniedziałek w godz. 8.30-16.30, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30) lub przesłać pocztą w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy. Niedostarczenie podpisanej umowy w oznaczonym terminie będzie oznaczać rezygnację z udziału w projekcie.

W przypadku rezygnacji prosimy o szybki kontakt osobisty lub telefoniczny, tel. 17 581 55 21 wew. 20 lub 25 celem złożenia oświadczenia o rezygnacji.

Umowa zawiera:
1. Określenie miejsca instalacji zestawu OZE.
2. Określenie rodzaju i wielkości instalacji.
3. Wysokość wkładu własnego uczestnika projektu oraz jego składniki.
4. Termin wniesienia wkładu własnego (do dnia 19.11.2018 r.) – należy go bezwzględnie przestrzegać.
5. Wzajemne zobowiązania Gminy i uczestnika projektu w okresie jego realizacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Arkadiuszem Kaczmarczyk tel. 17 581 55 21 wew. 20.

Wpłata wkładu własnego na konto nr: 02 9183 1044 2002 2000 0547 0033
     
Istnieje możliwość uzyskania kredytu w Banku Spółdzielczym o/Borowa na preferencyjnych warunkach w celu sfinansowanie wkładu własnego.

Informujemy, że gmina Padew Narodowa ogłosiła przetarg na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu "Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice".

Otwarcie ofert przewidziane jest na dzień 15.10.2018 r. o godz. 9:15.

Ze szczegółową dokumentacją przetargu można zapoznać się pod poniższym linkiem:
Dokumentacja przetargowa.