Szanowni Mieszkańcy!

W związku z gwałtownie wzrastającą  pandemią koronawirusa oraz brakiem możliwości zakupu maseczek ochronnych,  podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców naszej Gminy. Maseczka ochronna pozwala  chronić tych,  którzy są wokół nas, a nam zmniejsza ryzyko zakażenia (badania jednoznacznie potwierdzają, iż wiele przypadków zakażeń koronawirusem jest od osób, które nie mają żadnych ale to żadnych objawów zakażenia). Poprzez tę akcję chcemy pomóc naszym mieszkańcom, tak aby bez większych obaw, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, mogli przemieszczać się w przestrzeni publicznej lub przebywać ze swoimi bliskimi.

Mimo dużych braków na rynku Gmina zakupiła pierwszą partię niezbędnych komponentów. Pozwoli to na uszycie ok. 3700 maseczek ochronnych. W ciągu niespełna 2 dni do akcji zgłosiło się ponad 40 osób – głównie Pań z ternu naszej Gminy. Docelowo chcemy uszyć około 6000 szt. maseczek ochronnych. Maseczka może być używana wielokrotnie po wcześniejszej sterylizacji (np. wypraniu w odpowiedniej temperaturze i wyprasowaniu).

Wszystkie maseczki bezpłatnie otrzymają nasi mieszkańcy.

Na koniec chciałbym bardzo podziękować tak niesłychanie dużej liczbie osób, które bezinteresownie włączyły się do akcji szycia maseczek. Jest to naprawdę budujące i pozwala wierzyć, że w tak trudnym dla nas wszystkich Polaków momencie, będziemy w naszej małej ojczyźnie - naszej gminie Borowa wspólnie razem walczyć o rzecz która w tym momencie dla nas wszystkich jest najważniejsza, czyli nasze zdrowie.

Podziękowania należą się również firmie "Gumtex" z Baranowa Sandomierskiego za dostarczenie części komponentów koniecznych do produkcji maseczek i bezpłatne ich przekazanie.

Stanisław Mieszkowski
Wójt Gminy Borowa

Więcej szczegółów i informacji o akcji na naszej stronie na portalu Facebook.

Informujemy, że będą przekazywane komunikaty głosowe przez system ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w związku z koronawirusem. Częstotliwość komunikatów to maksymalnie 3-4 na dobę w godz. od 8.00 do 20.00.

Kwarantanna – Co powinieneś o niej wiedzieć.
Od 15 marca po powrocie do Polski każda osoba będzie zobowiązana poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.Co to oznacza?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Zwierzęta domowe nie chorują na chorobę COVID-19. Dlatego nie ma potrzeby,by rozstawać się z pupilem. Jeśli mimo wszystko istnieje taka konieczność, to na czas kwarantanny o opiekę nad pupilem poproś rodzinę lub bliskich znajomych
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ.

W przeprowadzeniu kwarantanny domowej pomoże Ci przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacja mobilna Kwarantanna Domowa, którą znajdziesz w sklepach Google Play i App Store. Ściągnij ją i zainstaluj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

Więcej informacji na www.gov.pl/kwarantannadomowa

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus

Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 30 000 zł

GSPZOZW związku z zagrożeniem  epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjmowania pacjentów:

 • rejestracja pacjentów tylko telefonicznie
 • pacjentom udzielane będą porady telefonicznie w godzinach pracy przychodni
 • w sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni
 • prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie
 • po recepty, skierowania i inne dokumenty należy zgłosić się osobiście (okienko przy wejściu)

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Numer telefonu: 175810520

Więcej informacji na stronie GSPZOZ w Borowej

 

Komunikat firmy FlexiPower