GSPZOZW związku z zagrożeniem  epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjmowania pacjentów:

  • rejestracja pacjentów tylko telefonicznie
  • pacjentom udzielane będą porady telefonicznie w godzinach pracy przychodni
  • w sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni
  • prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie
  • po recepty, skierowania i inne dokumenty należy zgłosić się osobiście (okienko przy wejściu)

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Numer telefonu: 175810520

Więcej informacji na stronie GSPZOZ w Borowej