Drukuj

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. 175863343, 506484235 lub oddział zakaźny szpitala - tel. 177800391

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną należy powiadamiać również we wszystkich innych sprawach dotyczących zagrożenia koronawirusem np. związanych z  kwarantanną.

Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800190590.

Więcej informacji.