Drukuj

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie kraju 11 marca 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Borowa odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu podjęto decyzję dotyczącą odwołania wszelkich imprez oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, jak również o innym charakterze organizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników oraz wypracowano schemat działań dotyczący postępowania w przypadku ewentualnego rozprzestrzeniania się zakażeń na terenie powiatu i gminy.

Zaleca się innym organizatorom odwołanie lub przełożenie wszystkich imprez i wydarzeń gromadzących uczestników.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji  Narodowej zajęcia w oddziałach przedszkolnych i w szkole zostają zawieszone od 12.03 do 25.03.2020 r.
12 i 13 marca 2020 r. nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.
Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. dzieci i uczniowie nie przychodzą do oddziałów przedszkolnych i szkoły.

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.
W ww. terminie będzie nieczynny Gminny Ośrodek Kultury w Borowej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej i jej filie.